Kensei Dojo

Aktuality

21.1.2009

Celoročný nábor

Neustále prebieha nábor pre širokú verejnosť od 15 rokov. Všetci sú srdečne vítaní (tréningy).
24.8.2009

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť činnosť Kensei Dojo Senec (formou 2% z daní).

Filip Rázga
Prezident KDS